http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w okresie trzech kwartałów 2020 roku

18

W okresie styczeń – wrzesień bieżącego roku opublikowano 242.806 ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych, w tym w Biuletynie Zamówień Publicznych 187.166, natomiast w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (TED) 55.640. W analogicznym okresie roku ubiegłego opublikowano łącznie 243.889 ogłoszeń (o 1.083 więcej).

Diagram ze str. 1 „Liczba przetargów ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym UE (2019 – 2020)” w materiale „Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w roku 2020”.

Podczas dziewięciu miesięcy bieżącego roku opublikowano 93.162 ogłoszenia o zamówieniu (w analogicznym okresie roku ubiegłego 105.618), w tym w BZP 75.211  i w TED 17.951. Ogłoszeń o udzieleniu zamówienia opublikowano łącznie 93.878 (w analogicznym okresie roku ubiegłego 103.365), w tym w BZP 73.502, w TED 20.376.

Diagram ze str. 2 „Liczba ogłoszeń o udzielonych zamówieniach (2019 – 2020)” w materiale „Informacja o polskim i europejskim rynku zamówień publicznych w 2020 r.”

Podobnie jak w latach ubiegłych dominującym trybem wszczynanych postępowań o zamówienia publiczne, zarówno o wartości poniżej, jak i powyżej progów unijnych, był przetarg nieograniczony – odpowiednio 99,53% i 98,75%. Przetarg ograniczony zastosowano w 0,19% postępowań poniżej progów oraz w 0,89% postępowań powyżej progów unijnych, natomiast negocjacje z ogłoszeniem w 0,02% postępowań poniżej progów oraz 0,15% postępowań powyżej progów unijnych.

Większość zamówień o wartości poniżej i powyżej progów unijnych udzielano w trybie przetargu nieograniczonego – odpowiednio 90,79% i 89,61% wszystkich udzielonych zamówień o tej wartości.  Szczegółową strukturę trybów udzielonych zamówień prezentuje poniższa tabela.

Tabela ze str. 4 materiału „Biuletyn Informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych” – „Zamówienia udzielone według trybu postępowania”.

W przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych dominują usługi (46,85% ogółu zamówień), na drugim miejscu znajdują się dostawy (46,23% ogółu zamówień), na trzecim roboty budowlane (6,92% ogółu zamówień).

W postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych w jednym postępowaniu składano średnio 2,74 oferty, w tym na roboty budowlane 4,49, na usługi 2,57, a na dostawy 2,16. Odrzucano średnio 1,70 oferty, najwięcej w przypadku postępowań o roboty budowlane – średnio 2,02.

Cena jako jedyne kryterium oceny ofert stosowana była w 13% postępowań o wartości poniżej progów unijnych i w 29% postępowań o wartości powyżej tych progów.

 

Podczas trzech kwartałów bieżącego roku polskim wykonawcom działającym na rynkach europejskich udzielono 73 zamówień publicznych (w okresie trzech kwartałów roku ubiegłego – 59). W okresie tym polscy zamawiający udzielili 652 zamówień wykonawcom zagranicznym (w okresie trzech kwartałów roku ubiegłego – 619). Wśród zamówień udzielonych wykonawcom zagranicznym dominują dostawy – 548.

 

Opr. na podst.
Biuletynu Informacyjnego
UZP Nr 9/2020
www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx