http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KONGRES SAMORZĄDÓW

31

W dniach 8 – 9 kwietnia 2019 r. w Krakowie odbędzie się V Europejski Kongres Samorządów organizowany przez Instytut Studiów Wschodnich. Wydarzenie to stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Program Kongresu obejmuje szereg ważnych, zróżnicowanych zagadnień, w ramach ścieżek tematycznych, m.in. zamówienia publiczne, finanse, środowisko, innowacje, zdrowie. Partnerem tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów jest Urząd Zamówień Publicznych, który objął patronatem panel dyskusyjny „Nowa era zamówień publicznych – praktyka i perspektywy”, zaplanowany w godzinach przedpołudniowych 8 kwietnia 2019 r. Tematyka panelu UZP będzie się koncentrowała wokół praktyki udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem najczęściej identyfikowanych nieprawidłowości, elektronizacji zamówień publicznych oraz wiodących regulacji nowego Prawa zamówień publicznych. Dyskusję poprzedzi prezentacja wskazanych wyżej zagadnień przez ekspertów z Urzędu Zamówień Publicznych. W panelu będą uczestniczyli eksperci, praktycy zajmujący się tematyką zamówień publicznych, z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Przewiduje się, że w Kongresie weźmie udział ponad 2.000 osób, reprezentujących samorząd, administrację państwową, biznes, kulturę, NGO i media z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx