http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konsultacje koncepcji nowego Pzp

56

W dniach 11 oraz 13 lipca w Warszawie i Wrocławiu odbyły się konferencje konsultacyjne dotyczące Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych, kończące cykl spotkań organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w różnych miastach Polski. W trakcie kolejnych konferencji w ramach cyklu konsultacji przedstawiono szczegółowo zagadnienia Koncepcji, dotyczące instrumentów sprzyjających dobremu przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ułatwień w procedurach ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej i powyżej progów UE, usprawnień w procesie podmiotowej oceny wykonawców i oceny ofert oraz usprawnień w zakresie środków ochrony prawnej. We wszystkich konferencjach uczestniczyła Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, prezentując cele nowych rozwiązań oraz udzielając obszernych wyjaśnień i komentarzy odnośnie dyskutowanych kwestii. Podczas każdego ze spotkań uczestnicy zadawali pytania, dyskutowali i bezpośrednio zgłaszali własne sugestie rozwiązań dotyczących nowych kierunków rozwoju systemu zamówień publicznych. Dotychczas konsultacje odbyły się w następujących miastach: 11 czerwca oraz 11 lipca w Warszawie – we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, 20 czerwca w Olsztynie – we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, 21 czerwca w Krakowie – we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, 22 czerwca w Lublinie – we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz 13 lipca we Wrocławiu – we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim. Informacje zwrotne uzyskane od uczestników spotkań wskazują na dobry kierunek proponowanych zmian, a jednocześnie potwierdzają zasadność podjęcia dyskusji i konsultacji w tym obszarze.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx