http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowe rozporządzenie

51

W dniu 13 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1357 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Podstawą wydania rozporządzenia jest art. 91 ust. 7c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018). Rozporządzenie reguluje metodę kalkulacji kosztów cyklu życia mającą obligatoryjne zastosowanie w odniesieniu do budynków w przypadku, gdy w myśl art. 91 ust. 3b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający określi kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 14 lipca 2018 r.

Powiązane artykuły

źródło: www.dziennikustaw.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx