http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KWESTIE SPOŁECZNE W ZAKUPACH

27

Komisja Europejska wydała nowy przewodnik dla instytucji zamawiających dotyczący uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Jest to druga edycja opublikowanego w 2011 roku dokumentu „Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych” (ang. „Buying social. A guide to taking account of social considerations in public procurement”). Przewodnik został zaktualizowany między innymi celem uwzględnienia zmian prawnych wprowadzonych przez dyrektywy dotyczące zamówień publicznych z 2014 roku. Celem przewodnika jest zwiększenie wiedzy zamawiających na temat potencjalnych korzyści płynących ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych oraz objaśnienie w praktyczny sposób możliwości, jakie dają ramy prawne UE, w zakresie brania pod uwagę społecznego oddziaływania zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych. Obejmuje on prezentację rozwiązań w zakresie społecznych zamówień publicznych w całym procesie zakupowym, w tym informacje o tym, jak stworzyć strategię organizacyjną dla społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, jak zaplanować procedurę przetargową oraz jak uwzględniać elementy społeczne w zarządzaniu i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Aby zainspirować zamawiających, a także innych interesariuszy rządowych i pozarządowych, każda sekcja zawiera również przykłady najlepszych praktyk i praktyczne wnioski. Przewodnik jest dostępny w polskiej wersji językowej na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45767.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx