http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WIĘCEJ WPŁYWÓW Z PODATKU PIT I CIT

34

Ministerstwo Finansów poinformowało o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń – lipiec 2021 r. Dochody wyniosły 278,1 mld zł, tj. 68,8 proc. planowanych; nadwyżka wyniosła 35,3 mld zł. W porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku dochody budżetu państwa były wyższe o 42,3 mld zł; dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o ok.  40,2 mld zł.
W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody z podatku VAT były wyższe o 24,3 proc. r/r (tj. ok. 23,7 mld zł), dochody z podatku PIT były wyższe o 16,8 proc. r/r (tj. ok. 5,7 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 21,0 proc. r/r (tj. ok. 5,4 mld zł). Wykonanie wydatków budżetu państwa po siedmiu miesiącach 2021 r. wyniosło 242,8 mld zł, tj. 49,9 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (252,1 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 9,3 mld zł, tj. 3,7 proc. Jak informuje MF, niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 9,3 mld zł) oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,8 mld zł). Wyższe od planowanych były z kolei wydatki na unijną składkę członkowską (w wyniku Brexitu) oraz wyższego poziomu budżetu UE. Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, tj. więcej o 2,1 mld zł.

 

źródło: samorząd.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx