http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ludzie z okładki

51

Od początku największym kapitałem i bogactwem DORADCY byli ludzie – członkowie kolejnych Zespołów Redakcyjnych i Rad Programowych, ale przede wszystkim Autorzy artykułów publikowanych na jego łamach. To Oni tworzyli i tworzą nasz miesięcznik, a także, co szczególnie ważne, środowisko DORADCY.

To grupa bardzo liczna, bowiem przez okres dwudziestu pięciu lat istnienia miesięcznika na jego łamach ponad czterystu osiemdziesięciu Autorów opublikowało blisko cztery tysiące artykułów merytorycznych.

Znaczna część spośród nich występowała incydentalnie, publikując jeden lub dwa artykuły, ale jednocześnie bardzo wielu współpracowało z DORADCĄ przez większość tego okresu, bądź od początku po dzień dzisiejszy. To na ich tekstach uczyły się i uczą zamówień publicznych kolejne pokolenia zamówieniowców. To oni mają swój niezaprzeczalny udział w budowie podstaw i umacnianiu polskiego systemu zamówień publicznych.

Na początku byli „Ojcowie Założyciele” – Andrzej Banaś, Janusz Dolecki, Jerzy Pieróg, Olgierd Sielewicz oraz Ryszard Szostak, którzy podjęli inicjatywę Tomasza Czajkowskiego i wraz z nim powołali do życia pismo „Zamówienia Publiczne Doradca” – pierwszy na polskim rynku wydawniczym miesięcznik poświęcony wyłącznie zamówieniom publicznym.

W krótkim czasie do grupy tej dołączy kolejne osoby – Andrzej Borowicz, Jarosław Jerzykowski, Jacek Kaczmarczyk, Waldemar Łysakowski, następnie – Damian Szczepański, Piotr Świątecki, Halina Olszowska, Ewa Wiktorowska. Potem lista ta zaczęła szybko się wydłużać, bowiem coraz więcej osób wyrażało gotowość publikowania artykułów na łamach DORADCY.

Równocześnie, wraz z upływem czasu, w gronie autorów piszących dla naszego miesięcznika dały się wyraźnie zauważyć zmiany pokoleniowe. Do zamówieniowych „pionierów” zaczęli dołączać przedstawiciele młodszego pokolenia – Włodzimierz Dzierżanowski, Małgorzata Stręciwilk, Radosław Pruszowski, Marcin Meducki. Potem – jeszcze młodszego, aż do pokolenia najmłodszego, którego przedstawiciele publikują obecnie swoje artykuły na łamach DODATKU. (…)

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx