MICHAŁ ROGALSKI

102

MICHAŁ ROGALSKI

Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Czytając projekt nowej ustawy, w pierwszej kolejności zwraca uwagę liczba artykułów. Sześćset osiemdziesiąt dwa artykuły robią wrażenie, tym bardziej, że dotychczas obowiązująca ustawa po odliczeniu działów „Zmiany w przepisach obowiązujących” i „Przepisy przejściowe i końcowe” oraz artykułów uchylonych – to „zaledwie” ok. 334 artykuły. Wprawdzie w projekcie znalazły się całkiem nowe uregulowania dotyczące postępowania koncyliacyjnego, ale to zaledwie 34 artykuły. Uwzględniając powyższe, ustawa rozrosła się o blisko 80%.