http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Monitoring rynku zamówień publicznych

33

Dostęp do informacji był i jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania. Jakość oraz zakres danych, którymi dysponują decydenci, wpływa na racjonalność podejmowanych przez nich decyzji.

 

Uwagi wstępne

Dostęp do wiedzy i danych często jest ograniczany w celu paraliżowania aktywności lub osłabienia konkurencji. Przykładem jest brak dostępu do danych towarzystw ubezpieczeniowych, umożliwiających wyznaczanie wskaźników mających decydujący wpływ na szacowanie stawek ubezpieczeniowych i rezerw finansowych. Niedostępność danych nie jest związana z ograniczeniami prawnymi takimi jak RODO ale dotyczy niezagregowanych, zanonimizowanych danych rynkowych. Duża baza danych umożliwia lepszą kalkulację składek, co automatycznie zwiększa możliwości kalkulacyjne towarzystwa i jego przewagę konkurencyjną.

Brak dostępu do danych utrudnia sytuację konkurencji wchodzącej na rynek, uniemożliwia także prowadzenie analiz teoretycznych przez niezależne podmioty. Sprawozdawczość firm ubezpieczeniowych ogranicza się do przesyłania obowiązkowych danych do Nadzoru Finansowego, których publikacja umożliwia prowadzenie analiz systemowych w bardzo ograniczonym zakresie. Takich obszarów, o ograniczonym dostępie do informacji w krajowym systemie gospodarczym można wymienić wiele. Nie powinny one jednak mieć miejsca w przestrzeni publicznej, szczególnie w zamówieniach publicznych, gdzie zasada transparentności odmieniana jest przez wszystkie przypadki, praktycznie w każdej publikacji.

Jarosław Szymański

 

Poza tym w artykule:

  • Ograniczony dostęp do baz danych
  • Praktyczne znaczenie monitoringu
  • Znaczenie analiz systemowych
  • Techniki wspierające zarządzanie rynkiem

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx