Rynek budowlany a pandemia koronowirusa

42

Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[1] wprowadziła szereg ograniczeń, nakazów i zakazów, które objęły także firmy budowlane oraz prowadzone przez nie roboty. Miało to istotny wpływ na sektor budowlany rynku zamówień publicznych.

Balbina Kacprzyk

 

Poza tym w artykule:

  • Wyniki badań ankietowych
  • Badania Głównego Urzędu Statystycznego
  • Wskaźnik poziomu koniunktury
  • Sytuacja na rynku zamówień publicznych

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.