Najkorzystniejsza oferta a zasada efektywności w robotach budowlanych

23

Zasada efektywności to jedna z zasad funkcjonowania UE – polega na konieczności osiągnięcia zakładanego rezultatu w odpowiedni sposób. Jest także regułą interpretacyjną prawa UE nakazującą nadanie normom prawnym takiej treści, która pozwoli na optymalne osiągnięcie wyznaczonych przez prawo celów.

 

Zbigniew Leszczyński

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.