Najkorzystniejsza oferta a zasada efektywności w robotach budowlanych

57

Zasada efektywności to jedna z zasad funkcjonowania UE – polega na konieczności osiągnięcia zakładanego rezultatu w odpowiedni sposób. Jest także regułą interpretacyjną prawa UE nakazującą nadanie normom prawnym takiej treści, która pozwoli na optymalne osiągnięcie wyznaczonych przez prawo celów.

 

Zbigniew Leszczyński