Niemożność zapoznania się zamawiającego z treścią oferty

23

Patronat merytoryczny nad rubryką „ORZECZNICTWO” sprawuje Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 

 

Niemożność zapoznania się zamawiającego z treścią oferty
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 14 czerwca 2019 r.
sygnatura akt KIO 994/19

 

 

Wojciech Karwacki