Niedozwolone porozumienia wykonawców

96

Efektywne wydatkowanie środków budżetowych w trybie zamówień publicznych jest możliwe wyłącznie w przypadku zachowania zasady uczciwej konkurencji na każdym etapie prowadzonych postępowań. Gwarantem jej urzeczywistnienia jest przede wszystkim zamawiający, który powinien eliminować wykonawców lub złożone przez nich oferty w przypadkach, mogących prowadzić do zakłócenia konkurencyjności postępowania.

 

Marzena Jaworska