Współdziałanie wykonawcy z innymi podmiotami uczestniczącymi w realizacji zamówienia

89

Proces budowlany jest kompleksem działań rozciągniętych w czasie i często
nie przebiega w sposób modelowy, zwłaszcza jeżeli wykonywana inwestycja ma złożony charakter i wymaga współpracy wykonawców, podwykonawców czy też kluczowego personelu różnych specjalności, których doświadczenie i sprawność zawodowa bywają różne.

 

Radosław Pruszowski