Umowa konsorcjum a zmowa wykonawców

63

Najważniejszym celem zamówień publicznych jest efektywność wydatkowania środków budżetowych, rozumiana jako uzyskiwanie najlepszego stosunku wartości do ceny takiego przedmiotu zamówienia, którego nabycie zaspokaja potrzeby publiczne. Wśród istotnych zagrożeń dla osiągnięcia tego celu należy wskazać zmowy przetargowe.

 

Władysław Iwaniec