Wniesienie przystąpienia do odwołania za pomocą systemu e-PUAP

97

Wydaje się, że sama czynność techniczna, polegająca na wniesieniu przystąpienia do odwołania przez wykonawcę lub pełnomocnika nie powinna nastręczać większych trudności. Tym bardziej, że istnieją dwa alternatywne sposoby na złożenie przystąpienia, rozpatrywanego przez Krajową Izbę Odwoławczą.

 

Autorem dzisiejszej publikacji jest dr Arkadiusz Saternus z Grupy Doradczej Sienna.