Nowe Prawo zamówień publicznych na ostatniej prostej rządowego procesu legislacyjnego

13

Zapoczątkowane jeszcze przed upublicznieniem koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych szerokie konsultacje reformy zamówień miały swoją kontynuację po rozpoczęciu rządowego procesu legislacyjnego projektu.

 

Joanna Knapińska
Przemysław Grosfeld

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.