Prawidłowość złożonych oświadczeń

9

Na zgłaszane przez Państwa pytania, wątpliwości bądź sygnalizowane niejasności przepisów odpowiadają prawnicy specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych z Kancelarii Pieróg & Partnerzy, która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

Prawidłowość złożonych oświadczeń

Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na własnych wzorach, które nie odpowiadają wzorom załączonym do SIWZ. Czy mogę uznać takie dokumenty jako prawidłowe, czy powinnam odrzucić wykonawcę?

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.