Przygotowanie zaczyna się od podsumowania

36

Ponieważ w kilku tekstach w ostatnim czasie pisałem o przygotowaniu postępowania, o wyborze strategii zakupowej i analizie przedwdrożeniowej, czas na analizę powdrożeniową, która jest ostatnim etapem procesu zamówienia. Czyż nie powinien to być równocześnie pierwszy krok w przygotowaniu kolejnego postępowania?

 

Dariusz Koba