USTAWA PODPISANA

30

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi, nowe Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać w dniu 1 stycznia 2021 r.

 

źródło: www.uzp.gov.pl