Zmiana wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

35

Jednym z najistotniejszych elementów każdej umowy o roboty budowlane jest ustalenie wynagrodzenia wykonawcy za zrealizowane prace. Prawidłowo sporządzona umowa o roboty budowlane zawiera wyraźne postanowienia określające wynagrodzenie wykonawcy, przy czym strony mają dowolność wyboru typu wynagrodzenia w zależności od specyfiki inwestycji, uwarunkowań danego projektu lub przyjętego rodzaju kontraktu (Wybuduj, Zaprojektuj i wybuduj, „pod klucz” itp.).

 

Hubert Wysoczański