Oferta w postępowaniu o zamówienie publiczne

39

W każdym postępowaniu o zamówienie publiczne najważniejsze dla zamawiającego jest uzyskanie korzystnych ofert oraz ich prawidłowa ocena. Poprzedzające ocenę kwestie związane z analizą oraz ewentualnymi korektami treści ofert mają kardynalne znaczenie dla zachowania prawidłowości postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej dla zamawiającego oferty.

 

Marcin Meducki