Otwarcie ofert elektronicznych

114

W rubryce „Pod prąd czy z prądem” przedstawiamy konkretne przypadki decyzji, działań i zachowań zamawiających, wykonawców, organów kontrolnych oraz innych instytucji, podejmowane i realizowane zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką, a także działania i decyzje idące „pod prąd” powszechnie obowiązujących reguł i zasad postępowania. Autorami kolejnych publikacji są pracownicy i współpracownicy Grupy Doradczej SIENNA sp. z o.o., która sprawuje merytoryczny patronat nad tą rubryką.

 

Otwarcie ofert elektronicznych

Problemy dotyczące elektronizacji zamówień publicznych nie ominęły również czynności, które dotychczas budziły mniej emocji, tj. otwarcia ofert. Konieczność składania i otwierania ofert poprzez system informatyczny postawiła przed zamawiającymi wiele wyzwań i zagrożeń, charakterystycznych dla środowiska informatycznego.