http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Podwykonawstwo budowlane w świetle nowego Prawa zamówień publicznych

96

Możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przez podmiot inny, niż zwycięski wykonawca, jest wprost wyrażona w Prawie zamówień publicznych.

 

Dopuszczalność podwykonawstwa

Ustawodawca wprowadzając zapis art. 462 ust. 1 w brzemieniu: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”, już w pierwszym przepisie rozdziału 5 zatytułowanego „Podwykonawstwo”, dedykowanego właśnie tej kwestii, uczula uczestników postępowania na dwa bardzo kluczowe aspekty.

Zwycięski wykonawca, który będzie podejmował się wykonania przedmiotowego zamówienia, ma możliwość zrealizowania go nie tylko własnymi siłami, dopuszczalne jest posłużenie się podmiotem trzecim.

Przyczyna, dla której wykonawca zdecyduje się na wprowadzenie podwykonawstwa może być dwojaka. Niezbędność podwykonawcy może zostać podyktowana koniecznością polegania na jego zasobach czy potencjale przez wykonawcę, przez co gdyby wykonawca nie skorzystał z zasobów podmiotu trzeciego, nie byłoby możliwe branie przez niego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w konsekwencji wykonanie umowy o zamówienie publiczne (mowa o udostępnianiu zasobów lub potencjału podmiotu trzeciego).

Posłużenie się podwykonawstwem może wynikać także z niemożności zrealizowania przez wykonawcę umowy własnymi siłami, przez co konieczne jest zaangażowanie kolejnego podmiotu, który realizować będzie przedmiot zamówienia we własnym imieniu, jednak w interesie wykonawcy. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Formy podwykonawstwa
  • Ograniczenie instytucji podwykonawstwa
  • Wpływ zamawiającego na wybór podwykonawcy
  • Weryfikacja podmiotowa podwykonawcy oraz obowiązek informacyjny
  • Umowa o podwykonawstwo budowlane
  • Bezpośrednia zapłata
  • Kary umowne
  • Odpowiedzialność

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx