http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polski rynek zamówień publicznych. Fakty, tendencje, zagrożenia

36

Wprowadzenie

Tak jak każdego roku, również i obecnie, opublikowanie rocznego Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych daje asumpt do wielu komentarzy, opinii oraz uogólnień.

Ażeby w sposób efektywny odnieść się do tak obszernego, a zarazem monograficznego dokumentu należy przyjąć pewne założenie porządkujące. Pisanie streszczenia czy wyciągu ze Sprawozdania nie wydaje się uzasadnione, bowiem jest ono dostępne na stronie internetowej Urzędu w postaci in extenso.

Celem niniejszej publikacji jest, zgodnie z jej tytułem, przedstawienie głównych faktów, tendencji oraz zagrożeń, jakie ze Sprawozdania Prezesa UZP wynikają. Pogłębiona refleksja nad tym dokumentem wydaje się istotna co najmniej dwóch powodów, a mianowicie kluczowego znaczenia rynku zamówień publicznych dla gospodarki polskiej oraz faktu, że gospodarka nasza, podobnie jak gospodarki innych krajów, będzie zmuszona skonfrontować się z kryzysem wywołanym pandemią Covid-19.

Opublikowane w sierpniu 2020 roku Sprawozdanie Prezesa UZP pozwala ocenić, w jakiej kondycji  polski rynek zamówień publicznych żegna się z okresem prosperity ostatnich lat, aby stawić czoła nadchodzącym cięższym, jak wydaje się, czasom. (…)

Andrzej Borowicz

 

Poza tym w artykule:

  • Wielkość i struktura rynku zamówień publicznych w Polsce w 2019 roku
  • Podstawowe cechy jakościowe polskiego rynku zamówień publicznych w 2019 roku
  • Systemowe oddziaływanie zamawiających na płynność finansową wykonawców
  • Zakończenie

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx