System zamówień publicznych w 2019 roku

36

W dniu 4 sierpnia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2019 roku”. Jak zawsze jest to dokument obszerny, bowiem łącznie z częścią tabelaryczną (załącznikami) liczy ponad 150 stron. Przede wszystkim jednak jest ogromnie ważny, ponieważ stanowi źródło wiedzy o wszystkim, co w polskich zamówieniach publicznych działo się w minionym roku.

 

Zachęcając do zapoznania się z pełnym tekstem Sprawozdania publikujemy, jak co roku, szczególnie istotne fragmenty najciekawszej części tego dokumentu, odnoszące się do rynku zamówień publicznych, a także wnioski i rekomendacje, przyjęte wraz ze Sprawozdaniem przez Radę Ministrów.

 

Sprawozdanie jest dostępne na portalu Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.