http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Powrót do przeszłości ze wskazaniem na przyszłość

33

Wypowiedź Waldemara Łysakowskiego
sędziego Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
byłego arbitra z listy Prezesa UZP

 

Mija właśnie dwadzieścia pięć lat obecności na polskim rynku wydawniczym miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca. W maju 1997 roku ukazał się jego pierwszy numer, w kwietniu tego roku do rąk Czytelników trafił numer trzechsetny. System zamówień publicznych wprowadzono ustawą o zamówieniach publicznych która weszła w życie z początkiem roku 1995, można zatem powiedzieć, że Doradca towarzyszy instytucji zamówień publicznych prawie od dnia jej powołania, do chwili obecnej.

W przekonaniu ówczesnego środowiska zamówieniowego, także moim, powstanie Doradcy i jego wieloletni byt na rynku zamówieniowym był i pozostaje efektem pracy Zespołu Redakcyjnego oraz licznej rzeszy Autorów, którzy publikowali na jego łamach. Dzięki temu stał się on istotnym elementem polskiego systemu zamówień publicznych.

Przypomnę, że instytucję zamówień publicznych wprowadziły wcześniej państwa Europy zachodniej, a bardziej dynamiczny jej rozwój nastąpił po powołaniu przez te państwa Unii Europejskiej. Zamówienia publiczne, regulowane przez prawo krajowe państw – członków Wspólnoty Europejskiej, uzyskało dodatkowe wsparcie w rozwijającym się (niekiedy zbyt dynamicznie, kosztem jakości) prawie unijnym, które to prawo, za zgodą członków Wspólnoty, uzyskało prymat nad prawem krajowym każdego z tych państw. (…)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx