http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

POWSZECHNY SPIS ROLNY

33

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o spisie rolnym w 2020 r. – poinformowała w Kancelaria Prezydenta RP. Powszechny spis rolny ma być obowiązkowy, a zebrane dane – poufne. „Uchwalona ustawa reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., jak również zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu rolnego” – czytamy w komunikacie. Jak dodano, spis rolny zostanie przeprowadzony na terytorium Polski od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na 1 czerwca 2020 r. Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r., zgodnie m.in. z rekomendacjami Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, (FAO), zawartymi w dokumencie „Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.” Zgodnie z ustawą badaniem zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Dane od respondentów przekazywane będą w formie samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego albo w formie bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego. Zgodnie z ustawą, pracami spisowymi będzie kierował prezes GUS jako generalny komisarz spisowy. Na terenie województwa spisem ma kierować wojewoda jako wojewódzki komisarz spisowy. Jego zastępcą będzie właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego. Na terenie gminy pracami mają kierować: wójt, burmistrz lub prezydent miasta – każdy z nich jako gminny komisarz spisowy. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących utworzenia Centralnego Biura Spisowego oraz wojewódzkich i gminnych biur spisowych, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

 

źródło: portal samorządowy.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx