PROJEKT NOWELIZACJI JUŻ W SEJMIE

17

W dniu 17 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Zgodnie z art. 123 Konstytucji projekt uznany został za pilny, co oznacza skrócenie terminów jego procedowania w Sejmie i Senacie. W dniu 19 listopada projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu, otrzymał numer druku 765 i skierowany został do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki i Rozwoju.

 

Inf. własna