http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KOLEJNA NOWELIZACJA USTAWY ANTYCOVIDOWEJ

113

Prezydent RP w dniu 3 listopada podpisał ustawę z dnia 28 października o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, która „przywraca” wyłączenie stosowania Prawa zamówień publicznych do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. Przepis brzmi podobnie jak wygasły we wrześniu art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Istotną zmianą w tym zakresie jest tylko kwestia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu takiego zamówienia. Poprzednio należało je opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej. Aktualnie zamawiający, w terminie 7 dni od dnia udzielenia powyżej opisanego zamówienia, będzie zobowiązany zamieścić to ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. UZP poinformował, iż Biuletyn Zamówień Publicznych przewiduje możliwość publikacji takiej informacji. W pierwszym pytaniu przy wypełnianiu ogłoszenia należy wybrać tryb ogłoszenia nieobowiązkowego, gdyż tryb obowiązkowy przeznaczony jest dla zamówień realizowanych na podstawie Prawa zamówień publicznych i w kolejnych krokach wymaga rozszerzenia informacji dotyczących m.in. trybu udzielania zamówienia, którego nie można wskazać przy zamówieniu realizowanym na podstawie wskazanego powyżej wyłączenia.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx