Przesłanki odstąpienia od umowy oraz jej unieważnienia

63

Przesłanki odstąpienia od umowy oraz jej unieważnienia

 

W praktyce realizacji zamówień publicznych dochodzi niekiedy do przedwczesnego zakończenia umowy łączącej zamawiającego oraz wykonawcę. Ustanie tego stosunku prawnego może nastąpić zarówno w oparciu o podstawy uregulowane ściśle w przepisach o zamówieniach publicznych, jak i w oparciu o podstawy wynikające z przepisów prawa cywilnego, które do umów o zamówienia publiczne mają odpowiednie zastosowanie.

 

Agata Szeliga

Adrian Ciesielski