Przesłanki zmiany umowy

35

Przesłanki zmiany umowy

Zmieniać czy nie zmieniać umowę

 

Problematyka dotycząca zakresu zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego budzi znaczne kontrowersje w praktyce. Z jednej strony uczestnicy rynku i to zarówno zamawiający, jak i wykonawcy, chcieliby mieć możliwość prawie nieograniczonych zmian, a co najmniej takich zmian, które dość daleko ingerują w pierwotną treść umowy…

 

Tomasz Skoczyński