http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Uprawnienia budowlane jako warunek udziału w postępowaniu

51

Dzisiaj na pytania Czytelników odpowiada Kacper Kaleta, aplikant radcowski z Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy.

 

Uprawnienia budowlane jako warunek udziału w postępowaniu

W postępowaniu na roboty budowlane zamawiający postawił warunek, aby wykonawcy wykazali się dysponowaniem m. in. kierownikiem robót, który będzie posiadał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złożył wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, w którym nie został wskazany ani numer uprawnień, ani ich zakres

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx