Przygotowanie oferty przez wykonawcę

44

W postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa ofertę w celu uzyskania zamówienia, o które się ubiega. Składając ją chciałby, aby została wybrana jako najkorzystniejsza. O tym, czy tak się stanie, decyduje nie tylko jej zawartość merytoryczna, ale także poprawność formalno-prawna.

 

Ewa Wiktorowska