Rola komisji przetargowej w procesie wyboru najkorzystniejszej oferty

41

Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór najkorzystniejszej oferty. Ta niezwykle doniosła czynność stanowi jego punkt kulminacyjny, bowiem wyłania wykonawcę, który będzie realizował zamówienie.

 

Władysław Iwaniec