Zasady udzielania zamówień bagatelnych

48

Ustalając wewnętrzne procedury wydatkowania środków budżetowych zamawiający powinien objąć nimi także te wydatki, które nie są objęte przepisami Prawa zamówień publicznych. Pomimo tego, iż są one często określane jako zamówienia czy zakupy „bagatelne”, w żadnym przypadku nie powinny być tak traktowane.

 

Agata Smerd