http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamówienia publiczne w świetle przepisów uchwalonych w związku z pandemią COVID-19. Nowe wyłączenie stosowania Pzp

89

Po spadku liczby zachorowań w miesiącach letnich, w okresie jesiennym epidemia COVID-19 wyraźnie się nasiliła. W związku z tym ustawodawca zdecydował się na dalsze zmiany legislacyjne, które, tak jak poprzednio, objęły także przepisy dotyczące zamówień publicznych. Przedstawiamy je poniżej, a także prezentujemy w formie tabelarycznej podsumowanie najważniejszych przepisów wpływających na zamówienia publiczne, wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19 począwszy od marca 2020 r.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarcza 4.0) wraz z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawa COVID-19 lub tarcza 1.0) wprowadziły do porządku prawnego szereg przepisów istotnych dla zamówień publicznych.

 

Dotychczasowy stan prawny

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (dalej: „nowelizacja”) w zakresie dotyczącym zamówień publicznych wprowadza nowe wyłączenie stosowania Prawa zamówień publicznych.

 

Wyłączenie stosowania ustawy jest sytuacją wyjątkową. Oznacza bardzo dużą swobodę działania i zawsze wiąże się z ryzykiem naruszenia fundamentalnych zasad takich jak równe traktowanie wykonawców, dbanie o uczciwą konkurencję między nimi oraz zasady celowego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Nowe wyłączenie stosowania Pzp
  • Zmiany dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • Zmiany dotyczące umowy o zamówienie publiczne

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx