http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Samorządowy lider cyfryzacji

65

Mazowieckie instytucje mają się czym pochwalić. W ramach IV edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji” zgłosiły niezwykłe, wspierające realizację codziennych wyzwań projekty. Ich przydatność i powszechność są szczególnie pomocne w dobie walki ze skutkami pandemii COVID-19.

 

Szczególny rok, szczególne rozwiązania

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił w październiku ubiegłego roku IV edycję konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”. Konkurs kierowany był do urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Jego celem było wyróżnienie instytucji, które wdrożyły najlepsze rozwiązania w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych, pozytywnie wpływając na jakość życia mieszkańców.

Cyfryzacja jest z pewnością jednym z kluczowych elementów rozwoju Mazowsza. Stwarza warunki dla wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju w regionie. Zapewnia także dostępność usług i przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu, a w konsekwencji także społecznemu czy ekonomicznemu.

„Wyzwania ostatnich miesięcy okazały się znamiennym sprawdzianem funkcjonowania rozwiązań cyfrowych, ze względu na skutki rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, w tym potrzeby izolacji i zachowania dystansu społecznego. Miniony rok w sposób szczególny pokazał, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa komunikacja elektroniczna, sprawne systemy teleinformatyczne oraz towarzyszące im aplikacje i usługi, pozwalające na realizację zadań służbowych, czy zaspokajanie potrzeb osobistych. Wygodne, w pełni zdalne załatwianie spraw, dostęp do elektronicznych wersji dokumentów, możliwość monitorowania postępu spraw, to funkcjonalności dedykowane komfortowi klienta, jakie stwarza już teraz nowoczesna administracja publiczna. Intuicyjne i praktyczne rozwiązania są systematycznie wdrażane w urzędach i instytucjach publicznych Mazowsza i ta wytrwałość oraz słuszny kierunek jednostek nimi zarządzających są dostrzegane i doceniane zarówno przez mieszkańców regionu, jak i Samorząd Województwa Mazowieckiego. Z tego względu szczególnie mocno dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za wykonywaną pracę i jej wysokie efekty i gratuluję zwycięzcom kreatywnych pomysłów oraz skutecznego ich wdrożenia” – powiedział marszałek Adam Struzik.

IV edycja konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji” oraz proces wyłaniania najciekawszych rozwiązań przebiegały pod czujnym okiem Komisji Konkursowej, w której składzie zasiedli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, reprezentanci laureatów poprzedniej edycji konkursu, delegat Związku Powiatów Polskich oraz dyrektorzy i redaktorzy wydawnictw których tematyka jest ściśle związana z administracją samorządową. Posiadający niebagatelne własne doświadczenie i praktykę we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych Członkowie Komisji Konkursowej po długich obradach wytypowali laureatów, a także przyznali zasłużone wyróżnienia w kilku wyodrębnionych kategoriach: przydatność usługi dla mieszkańca, intuicyjność w korzystaniu z  danego wdrożenia, innowacyjność, dostęp do danych przestrzennych.

 

Kto na podium?

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu „Samorządowy lider Cyfryzacji” został Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, który zaprezentował wdrożenie pn. „eBibliotekaBiblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Poza tytułem Samorządowego Lidera Cyfryzacji, laureat pierwszego miejsca otrzymał nagrodę w wysokości 15 tys. zł.

Drugie miejsce zajęło Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (nagroda – 10 tys. zł), za rozbudowany portal mapowy, natomiast na trzecim miejscu znalazł się Urząd Miasta Ostrołęki (nagroda – 5 tys. zł). z nowoczesnymi elektronicznymi usługami informacyjno-płatniczymi.

Wyróżnienia przyznano rozwiązaniom Urzędu Miasta Płocka („Płocka Karta Mieszkańca”) oraz Urzędu Miasta Otwocka („CityBox Otwock – Bezpieczny Urząd”).

 

Co warto wiedzieć o najlepszych projektach?

Zwycięzca konkursu – Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim – przedstawił projekt swojej instytucji – Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki – o nazwie, nomen omen, „eBiblioteka liderem cyfryzacji na Mazowszu”. Na stronie internetowej Biblioteki można skorzystać z usługi zapisów on-line do biblioteki. Wszelkie formalności związane z wydaniem karty bibliotecznej można załatwić, siedząc w domu przed komputerem. Rezerwacja książek on-line pozwala na wypożyczenie czytelnikowi interesujących go pozycji poprzez system, który jednocześnie informuje bibliotekarza o wpłynięciu zamówienia. O możliwości odbioru książki czytelnik dowiaduje się za pośrednictwem poczty e-mail i SMSa.

Sam budynek biblioteki został wyposażony w urządzenie zwane „Wrzutnią”, które pozwala na zwrot wypożyczanych materiałów przez całą dobę bez wchodzenia do budynku, natomiast samoobsługowe stanowisko biblioteczne (połączone z systemem bibliotecznym), pozwala czytelnikowi na sprawdzenie swojego konta, dokonanie zwrotu lub wypożyczenie książki na własną rękę. Ponadto, w ramach przedstawionego wdrożenia, strona internetowa biblioteki integruje kilkanaście bibliotek z obszaru województwa mazowieckiego.

Nagrodzone II miejscem – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – zaprezentowało System Informacji Przestrzennej w postaci Portalu Mapowego. Poza możliwością wyświetlenia licznych usług przeglądania, takich jak np. zdarzenia drogowe czy mapa glebowa, portal oferuje również możliwość zakupu mapy zasadniczej, danych ewidencyjnych, wypisu EGiB, a także zgłoszenie prac geodezyjnych i wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Portal mapowy można wyświetlić, korzystając z telefonów komórkowych i tabletów.

Zdobywca III miejsca – Urząd Miasta Ostrołęki – przedstawił wdrożone przez siebie usługi elektroniczne. Oprócz udostępniania takich rozwiązań, jak informowanie o jakości powietrza na terenie miasta czy odśnieżaniu dróg, urząd może również pochwalić się portalem informującym o natężeniu ruchu oraz rozkładzie jazdy autobusów miejskich, platformą informacyjno-płatniczą umożliwiającą opłacenie zobowiązań z wykorzystaniem płatności on-line oraz wypożyczalnią rowerów miejskich. Ponadto urząd miasta oferuje swoim mieszkańcom pokaźną liczbę e-usług.

Urząd Miasta Płocka otrzymał wyróżnienie za „Płocką Kartę Mieszkańca” – program skierowany do mieszkańców miasta. Uczestnictwo w programie uprawnia do korzystania najróżniejszych zniżek oraz ulg, zakupu biletów komunikacji miejskiej oraz biletów wstępu do różnych instytucji czy na wydarzenia kulturalne i sportowe. Program Płocka Karta Mieszkańca opiera się na portalu oraz aplikacji mobilnej PŁOCKARTA, działającej na urządzeniach przenośnych z mobilnym systemem operacyjnym Android, a także iOS. System umożliwia również korzystanie z tradycyjnych plastikowych kart, ale pełną funkcjonalność zapewnia aplikacja mobilna.

Wyróżnienie otrzymał również Urząd Miasta Otwocka za „CityBox Otwock – Bezpieczny Urząd”. Projekt powstał z myślą o wszystkich mieszkańcach Otwocka, którzy pomimo trwającej epidemii muszą zrealizować sprawy urzędowe niecierpiące zwłoki. CityBox przy pomocy zainstalowanego sprzętu multimedialnego umożliwia wideokonferencję z właściwym urzędnikiem. Komunikacja mieszkańców z urzędnikami odbywa się całkowicie zdalnie. Interesanci zapraszani są kolejno do kabin poprzez intercom. W każdej z sześciu kabin znajduje się stanowisko wyposażone w komputer, mikrofon, kamerę oraz urządzenie wielofunkcyjne. Kontakt z urzędnikiem następuje tylko za pomocą urządzeń multimedialnych, a przekazywanie niezbędnych dokumentów odbywa się poprzez uprzednie ich wysterylizowanie w specjalnej suszarce laboratoryjnej. Po opuszczeniu kabiny przez interesanta jest ona każdorazowo dezynfekowana poprzez naświetlanie promieniami UV-C, mającymi właściwości bakterio i wirusobójcze.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego do zapoznania się z pełną ofertą nagrodzonych rozwiązań, a także z innymi usługami e-administracji na Mazowszu. W każdym powiecie, gminie i mieście naszego regionu dzieją się rzeczy warte uwagi i powstają rozwiązania skierowane do nas, dla naszej wygody i naszych potrzeb. Pamiętajmy także, że tak dynamicznie rozwijane i przydatne rozwiązania cyfrowe zostaną z nami i będą nas wspierać w różnych wyzwaniach dnia codziennego także po wygaśnięciu pandemii COVID-19.

Życzymy wszystkim wiele pożytku z szerokiej dostępności e-usług publicznych, a laureatom konkursu oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

 

Opr. Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx