SEJM UCHWALIŁ NOWE PRAWO

14

W dniu 11 września 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę Prawo zamówień publicznych oraz ustawę wprowadzającą ustawę Prawo zamówień publicznych. Ustawy trafią teraz do prac w Senacie, a następnie do podpisu Prezydenta. Wejście w życie nowego Prawa zamówień publicznych nastąpi w dniu 1 stycznia 2021 roku. Zastąpi ono dotychczasową ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r., która zaczęła obowiązywać w dniu 2 marca 2004 r.

 

Inf. własna