http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ŚLĄSKIE FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

40

W dniu 2 marca br. odbyło się posiedzenie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych.

W trakcie posiedzenia omawiane były zagadnienia dotyczące m.in. opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w świetle nowych przepisów wykonawczych, centralizacji zamówień jako narzędzia optymalizacji wydatków publicznych, budowania konkurencyjności w zamówieniach publicznych, wymagań dotyczących elektromobilności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a także doświadczeń organów kontroli w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Śląskie Forum Zamówień Publicznych powstałe przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, zorganizowane zostało po raz pierwszy. Celami działania Śląskiego Forum Zamówień Publicznych będą: podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach budżetowych, spółkach komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy. Więcej informacji na temat Forum znaleźć można pod linkiem – https://okst.pl/fora/slaskie-forum-zamowien-publicznych/o-forum-19.

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx