ZIELONA KSIĘGA CERTYFIKACJI WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ

72

Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowało do konsultacji Zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych. Jednym z głównych celów certyfikacji jest ograniczenie obowiązków formalnych wykonawców przy pozyskiwaniu zamówień publicznych. Certyfikaty docelowo zastąpią inne dokumenty, które dotychczas byli oni zobowiązani składać z ofertą. Ma to zachęcać wykonawców, w tym zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, do szerszego udziału w rynku zamówień publicznych. Dzięki wprowadzeniu mechanizmu certyfikacji do prawa zamówień publicznych wykonawca będzie miał możliwość uzyskania certyfikatu, który będzie służył do weryfikacji jego sytuacji. Będzie posługiwał się certyfikatem na potrzeby wielu różnych postępowań, bez potrzeby gromadzenia i składania wielu dokumentów w każdym przetargu oddzielnie. Certyfikacja będzie obejmować wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych, ale będzie dobrowolna dla wykonawców. Wykonawca nieposiadający certyfikatu będzie mógł wykazać swoją sytuację w na dotychczasowych zasadach. Konsultacje Zielonej księgi rozpoczęły się 15 marca i potrwają do 14 kwietnia. Przygotowanie projektu ustawy oraz przeprowadzenie procesu legislacyjnego planowane jest na 2022 r. Data wejścia w życie certyfikacji to pierwsza połowa 2023r. Stanowisko w sprawie Zielonej księgi można przekazywać na adres: certyfikacjawykonawcowpzp@mrit.gov.pl

 

źródło: www.gov.pl