SPRAWOZDANIE PRZYJĘTE

21

W dniu 11 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2020 roku”. Jest to najważniejszy dokument dotyczący zamówień publicznych, jaki każdego roku opracowywany jest przez UZP i przyjmowany przez rząd. Pełny tekst Sprawozdania jest dostępny na portalu Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl.

 

źródło: www.uzp.gov.pl