http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

STAN PRAC NAD PLATFORMĄ e-ZAMÓWIEŃ

68

W związku z dobiegającą końca realizacją kolejnego modułu Platformy e-Zamówienia, Urząd Zamówień Publicznych poinformował, iż w ciągu ostatnich miesięcy prace nad Platformą skoncentrowane były na dwóch obszarach. Pierwszy – już zakończony – to poprawienie działania Biuletynu Zamówień Publicznych, głównie w zakresie ogłoszeń dotyczących zamówień częściowych oraz aktualizacji planów postępowań. Drugi obszar to rozwijanie Platformy o kolejne moduły, w tym w szczególności o moduł składania ofert i wniosków. Obecnie dobiegają końca prace nad etapem III.2 w zakresie modułu składania ofert i wniosków, który umożliwi prowadzenie elektronicznej komunikacji w ramach postępowań. W dniu 6 sierpnia br. nastąpiło przekazanie przez wykonawcę platformy etapu III.2 do procedury odbiorowej, która zgodnie z założonym harmonogramem potrwa 7 tygodni. W czasie jej trwania, po stronie Urzędu prowadzone są testy akceptacyjne, w ramach których potwierdzone zostanie prawidłowe działanie przygotowanego modułu. Z chwilą zakończenia odbiorów modułu, chcąc ograniczyć ryzyka związane z użytkowaniem tak newralgicznego elementu Platformy, jakim jest moduł składania i otwarcia ofert, Urząd planuje rozpoczęcie pilotażu produkcyjnego. Podczas pilotażu, z pomocą interesariuszy rynku zamówień publicznych zweryfikowane zostanie praktyczne działanie modułu składania ofert i wniosków podczas postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Pilotaż będzie dostępny dla wszystkich wykonawców i dla zaproszonej grupy zamawiających.

 

źródło: www.uzp.gov.pl.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx