Szczególne znaczenie pozacenowych kryteriów oceny ofert

68

Część pierwsza

Kryteria oceny ofert pozwalają wybrać ofertę realnie najkorzystniejszą tylko wtedy, gdy są trafnie dobrane i wyważone, a przedmiot zamówienia, warunki realizacji oraz sposób obliczenia ceny są opisane w sposób zapewniający porównywalność ofert.

Józef Górny