Szczególne znaczenie pozacenowych kryteriów oceny ofert

17

Część pierwsza

Powiązane artykuły

Kryteria oceny ofert pozwalają wybrać ofertę realnie najkorzystniejszą tylko wtedy, gdy są trafnie dobrane i wyważone, a przedmiot zamówienia, warunki realizacji oraz sposób obliczenia ceny są opisane w sposób zapewniający porównywalność ofert.

Józef Górny

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.