http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 04 UCHWALONA

29

W dniu 19 czerwca Sejm przyjął 91 ze 126 poprawek zgłoszonych przez Senat do ustawy zwanej tarczą antykryzysową 4.0. Przyjęte poprawki zyskały wcześniej pozytywną rekomendację sejmowej komisji finansów publicznych. Poprawki dotyczą m.in. zamówień publicznych, definicji powierzchni handlowej w galeriach czy postojowego. Zgodnie z przyjętą poprawką Senatu zmieniony został tytuł ustawy oraz przepis określający jej zakres. Nowa nazwa brzmi w sposób następujący: „ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19”. Poprawka w odniesieniu do zamówień publicznych ma na celu uregulowanie kwestii związanych z przedłużaniem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak, aby uwzględniało i równoważyło interesy wszystkich stron. W ustawie znalazła się również senacka poprawka, która doprecyzowuje definicję „powierzchni handlowej” w galeriach handlowych powyżej 2000 m kw., aby wynikało z niej jednoznacznie, że obejmuje swoim zakresem również lokale, w których świadczone są usługi, w tym usługi gastronomiczne. Założono przy tym, że zmiana ta wejdzie w życie z mocą wsteczną od 31 marca 2020 r. Przyjęto także poprawki, które pozwalają, aby wniosek o świadczenie postojowe mogli składać do ZUS również sami zainteresowani, w przypadku odmowy złożenia wniosku przez zleceniodawcę. Ustawa skierowana została do podpisy prezydenta.

źródło: informacja własna

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx