http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W KRAJOWEJ IZBIE ODWOŁAWCZEJ

35

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 Urząd Zamówień Publicznych wprowadził zasady, obowiązujące osoby przebywające w siedzibie Krajowej Izby Odwoławczej, w związku z udziałem w posiedzeniach i rozprawach. W celu ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w siedzibie KIO posiedzenia rozpoczynać się będą w godzinach: rano: 9:00, 9:30 oraz 10:00; po południu: 13.00, 13:30 oraz 14:00. Określono maksymalna liczbę osób, mogących jednocześnie przebywać w poszczególnych salach rozpraw. W holu głównym przy Kancelarii UZP i KIO może przebywać nie więcej niż 10 osób, w części korytarzowej przy salach rozpraw nie więcej niż 6 osób. Do maksymalnej liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać na salach rozpraw w holu głównym oraz w części korytarzowej nie wlicza się członków Krajowej Izby Odwoławczej oraz pracowników Urzędu Zamówień Publicznych. W związku z ograniczeniem maksymalnej liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w siedzibie Krajowej Izbie Odwoławczej wskazuje się, że zgodnie z § 21 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj.: Dz. U. z 2018, poz. 1092 ze zm.) stawiennictwo na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestników postępowania oraz na rozprawie nie jest obowiązkowe, a strony i uczestnicy postępowania mają prawo do zamknięcia rozprawy przedstawić pisemne stanowiska. W przypadku osobistego stawiennictwa na posiedzeniu lub rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą pełnomocników stron i uczestników postępowania odwoławczego zaleca się ograniczenie ich liczby do niezbędnego minimum (prosi się wszędzie tam gdzie jest to możliwe o udział jednego pełnomocnika).

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx