http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Unijny system odwoławczy

45

Na unijny system zamówień publicznych składają się zarówno dyrektywy i rozporządzenia regulujące procedury udzielania zamówień, jak i odrębna dyrektywa dotycząca procedur odwoławczych. Zamówienia publiczne stanowią jeden z niewielu obszarów prawa unijnego, w których istnieją odrębne uregulowania dotyczące procedur odwoławczych dostępnych pokrzywdzonym jednostkom w postępowaniu przed krajowymi sądami lub innymi kompetentnymi organami kontrolnymi. Dyrektywa odwoławcza stawia sobie za główny cel zapewnienie skuteczności prawa zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania i niedyskryminacji, a także zapewnienie przestrzegania podstawowych zasad traktatowych. Jej przepisy w zakresie jednolitej procedury rozstrzygania sporów dotyczących zamówień publicznych wspomagane są orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego orzeczenia mają za zadanie zapewnienie efektywnego stosowania przepisów zawartych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub w stosownych dyrektywach, regulujących rynek zamówień publicznych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx