przeglądanie Kategoria

Temat numeru

Ocena dokumentów niewymaganych

Wśród pewnego grona wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego wciąż żywy jest nawyk składania, wraz z…

Licytacja elektroniczna

Zmieniające się regulacje Zmiany nazwy trybu z „aukcja elektroniczna” na „licytacja elektroniczna” dokonała nowelizacja Pzp z…