http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WIĘCEJ ŚRODKÓW DLA SAMORZĄDÓW

24

Rząd zwiększył pulę środków na odbudowę komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej przez nagłe zjawiska pogodowe. Dzięki temu pomoc uzyskają powiaty i gminy z 9 województw. Środki na odbudowę komunalnej infrastruktury technicznej zostały zwiększone o blisko 55,3 mln zł, do kwoty ponad 518 mln zł. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał promesy na realizację zadań z list priorytetowych dla poszczególnych województw. Chodzi m.in. o naprawy dróg i mostów, zniszczonych w wyniku nawałnic zarówno w ubiegłym roku, jak i latach wcześniejszych. Do dofinansowania zakwalifikowano najwięcej zadań z województwa świętokrzyskiego (30 zadań w 13 gminach i 4 powiatach) oraz województwa małopolskiego (20 zadań w 9 gminach). Dofinansowanie otrzymają również jednostki samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Oprócz realizacji zadań z lat poprzednich, MSWiA na bieżąco reaguje również w kwestii szkód wyrządzonych w tym roku. Taka pomoc w postaci promes została udzielona samorządom z trzech województw: świętokrzyskiego, podlaskiego i podkarpackiego, które zostały dotknięte nawałnicami w maju i czerwcu.

źródło: portal samorządowy.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx