WIĘCEJ ŚRODKÓW DLA SAMORZĄDÓW

20

Rząd zwiększył pulę środków na odbudowę komunalnej infrastruktury technicznej, zniszczonej przez nagłe zjawiska pogodowe. Dzięki temu pomoc uzyskają powiaty i gminy z 9 województw. Środki na odbudowę komunalnej infrastruktury technicznej zostały zwiększone o blisko 55,3 mln zł, do kwoty ponad 518 mln zł. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał promesy na realizację zadań z list priorytetowych dla poszczególnych województw. Chodzi m.in. o naprawy dróg i mostów, zniszczonych w wyniku nawałnic zarówno w ubiegłym roku, jak i latach wcześniejszych. Do dofinansowania zakwalifikowano najwięcej zadań z województwa świętokrzyskiego (30 zadań w 13 gminach i 4 powiatach) oraz województwa małopolskiego (20 zadań w 9 gminach). Dofinansowanie otrzymają również jednostki samorządu terytorialnego z województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Oprócz realizacji zadań z lat poprzednich, MSWiA na bieżąco reaguje również w kwestii szkód wyrządzonych w tym roku. Taka pomoc w postaci promes została udzielona samorządom z trzech województw: świętokrzyskiego, podlaskiego i podkarpackiego, które zostały dotknięte nawałnicami w maju i czerwcu.

źródło: portal samorządowy.pl