http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

25

W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału wykonawców i towarów pochodzących z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych. Wytyczne mają na celu wyjaśnienie unijnych i międzynarodowych zasad regulujących udzielanie zamówień publicznych, w tym reguł dotyczących rażąco niskich cen, oraz zapewnienie przestrzegania norm bezpieczeństwa, pracy i norm środowiskowych oraz zasad pomocy państwa. W wytycznych Komisja wyjaśnia w szczególności, że tylko przedsiębiorstwa z państw trzecich, z którymi UE podpisała wiążące międzynarodowe lub dwustronne umowy o wolnym handlu obejmujące zamówienia publiczne, mają zagwarantowany dostęp do unijnego rynku zamówień publicznych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4491_pl.htm. Wytyczne  w języku polskim dostępne są na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36501.

 

źródło: www.uzp.gov.pl.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx